Élezés - Fenés / NN-Knives NN Multi-Oil 20ml

Cikkszám: 9899
Felhasználás: Kenőolajak
Gyártó: NN-Knives (Nagy István Érd)
* LEÍRÁS:
NN-Multi-Oil
A késeink ollóink megfelelő működéséhez időnként szükséges azokat karbantartani.
Megfelelő tisztítás után, a tengelyen és egymáson elforduló alkatrészek olajozása szükséges.
Erre a célra kiválóan alkalmas ez a praktikus, igen vékony olajozó csúccsal ellátott kis flakon.
Még a legnagyobb eszközökhöz is évekig elegendő mennyiség található ebben a kis olajozóban.

Minőségét korlátlan ideig megőrzi!

Fő jellemzői NN-Multi-oil többcélú olajnak:
Az öregedéssel szemben rendkívül ellenálló
Szénacél és rozsdamentes szerszámokhoz egyaránt használható
Kiváló kopás és korrózióvédelmi tulajdonság.

Figyelem!
H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P 331 TILOS hánytatni.
P 273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladék

Összetevők: fehérolaj
20 ml
..: ADATOK :..
Gyártó: NN-Knives / Nagy István Érd
Tartalma: 20 ml
Cikkszám / Termékkód: 9899